[O NAS]

I9FACTORY: INNOWACYJNE USŁUGI B2B

I9factory srl zajmuje się WSPIERANIEM INNOWACYJNYCH START-UPÓW, oferując usługi mające na celu wspieranie narodzin, rozruchu i rozwoju tychże start-upów. W tym celu świadczymy wyspecjalizowane usługi doradcze i pomoc, zapewniając przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność szeroką gamę zintegrowanych usług (patenty, komunikacja, podatki, księgowość, zawieranie umów, marketing itp.), zarówno w fazie początkowej, gdy uruchamiany jest projekt/pomysł, jak i w fazie rozwoju pomysłu/projektu, poprzez systematyczne audyty okresowe, wykorzystując również współpracę z ekspertami i/lub firmami specjalizującymi się w różnych sektorach, które mają być rozwijane.
Firma prowadzi również działalność w zakresie doradztwa biznesowego i szkoleń, również poprzez współpracę w dowolnej formie z uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, instytucjami publicznymi, partnerami finansowymi, funduszami inwestycyjnymi itp.; zajmuje się realizacją projektów badawczych, w tym badań stosowanych, mających na celu opracowanie nowych produktów oraz świadczenie usług doradczych we wszystkich fazach rozwoju innowacyjnego projektu, mając możliwość bezpośredniego lub pośredniego nabycia praw własności intelektualnej i/lub patentów. W tym kontekście firma zajmuje się również badaniami, selekcją i rozwojem pomysłów biznesowych o wysokim potencjale, w celu stworzenia nowych możliwości biznesowych.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

8

Rozpoczętych inkubacji

500 K

Środków zebranych z zaproszeń do składania ofert

10 Lat

doświadczenia

[SPOJRZENIE NA PRZYSZŁOŚĆ FIRMY]

Dlaczego warto wybrać i9factory?

Menadżer strony

Udostępniamy Ci dane, które mogą spowodować rzeczywistą zmianę, zidentyfikować kluczowe problemy i poprawić wskaźniki ekonomiczne i finansowe firmy poprzez projekty mające na celu osiągnięcie celów.

Pomoc rozruchowa

W naszej siedzibie w centrum Parmy oferujemy miejsca wyposażone dla firm w „Startup” ze stacjami, siecią Wi-Fi i bezpłatnymi godzinami pobytu.

Marketing cyfrowy

i9factory oferuje doradztwo strategiczne na wysokim szczeblu, które wykracza daleko poza plan operacyjny i porusza się, wybierając tylko narzędzia i narzędzia najbardziej przydatne do osiągnięcia wyznaczonych celów.

R&D Junior and Senior

i9factory oferuje usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju dla małych, średnich i dużych firm, wybierając profile wysokiego szczebla na poziomie krajowym i międzynarodowym.

[CEO]

Elisabetta Grillo

LAVORA CON NOI

Contattaci per scoprire tutte le posizione aperte in i9factory CONTATTI