Sprawdzanie ważności i poprawności danych naukowych

Kontrola ważności i poprawności danych naukowych uzyskana poprzez porównanie ze znanymi i wiarygodnymi zasadami i danymi.
Udzielamy specjalistycznych porad w zakresie WALIDACJI MIKROBIOLOGICZNEJ . Nasi absolwenci biologii oraz nauk i technologii żywności mogą pomóc w przeprowadzeniu walidacji mikrobiologicznej maszyn używanych w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Nasi konsultanci są w stanie interweniować na całym świecie, mówić i pisać płynnie po angielsku i hiszpańsku.

Czy potrzebujesz walidatora mikrobiologicznego, aby sprawdzić poprawność działania swoich maszyn? Skontaktu się z i9factory srl.