Професионалната фигура за вашата компания

Временен мениджър на сайт, способен да предизвика реални промени, да идентифицира критични проблеми и да подобри икономическите и финансовите показатели на компанията чрез проекти, насочени към постигане на целите.

За тази цел i9factory избра профили с опит и умения, необходими, за да отговори на всички очаквания за тази роля, които могат да бъдат покрити с временен договор за консултантски услуги за аутсорсинг.