Профилът за малки, средни и големи компании

Изучаването на технологията, която ще се използва за подобряване на техните продукти, оптимизиране на производствените процеси, създаване на нови продукти или оценка на тяхната ефективност във фазата на проучване, са само някои от най-важните задачи, които ръководителят на научноизследователска и развойна дейност (научноизследователска и развойна дейност) трябва да може да изпълнява перфектно. да позволи не само възвръщаемост на инвестициите, но и да осигури оцеляването на една компания чрез безмилостната конкуренция на световните пазари.

i9factory предлага R&D консултантска услуга за малки, средни и големи компании, като избира профили на високо ниво на национално и международно ниво.